Hör av dig

Frågor? Intresserad av att boka en champagne-provning? Eller kanske följa med på en spännande resa?

Mejla till:
info@spruceup.se

eller kontakta:
Kåre Halldén
kare.hallden@spruceup.se
Tel: 0733 624 685

Facebook-grupp
Sök på SPRUCE UP! Champagne-klubb
Instagram
@champagneklubben